Balkanwide Assistance

Mi smo uvek tu!

Mreža Asistencije

+
Partnera u Srbiji
+
Hrvatska
+
Slovenija
+
Bosna i Hercegovina
+
Crna Gora
+
Makedonija
+
Albanija
+
Kosovo

Balkanwide upravlja mrežom partnera koja je dostupna 24h/24 i 7dana/7 na teritoriji Srbije (Kosovo), Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore i Albanije.

Naši saradnici su odabrani zbog svoje kvalitetne usluge i brze reakcije. Oni su sposobni da pruže odgovarajuću pomoć za najkraće moguće vreme.

Balkanwide Assistance redovno prati i ohrabruje svoje saradnike , jer mi znamo da samo timski rad može da pruži zadovoljavajuće rezultate.

Asistencija je pomoć, biti prisutan

Misija Balkanwide Assistance je da vam pruži pomoć na teritoriji Slovenije , Hrvatske , Bosne i Hercegovine , Srbije i Kosova , Crne Gore , Makedonije i Albanije tokom cele godine 7 dana u nedelji, 24 časa/24, 365 dana.

Medicinska Aisstencija

U slučaju bolesti ili nezgode, naročito u oblasti medicinske asistencije, klijentima, osiguranicima i njihovim porodicama je potreban osećaj sigurnosti. Saznaj više!

Teretni Program

Profesionalni prevoznici su uvek pod velikim vremenskim pritiskom i kada se desi nepredviđeno, potreban im je pouzdan partner u rešavanju problema. Saznaj više!

Tehnička Asistenicja

Naša mreža saradnika je izabrana zbog kvaliteta usluga i efikasnosti,  koji su obavezni da reaguju za najviše 45 minuta od prijema poziva. Na raspolaganju 24/7, tokom cele godine. Saznaj više!

Naš cilj: Uvek ići napred!

Neovisno da li ste na putu, ili vam je potrebna svakodnevna pomoć, više niste prepušteni sami sebi jer asistencija brine o vama. Od popravke na licu mesta, do povratka kući.

Ključne stavke tehničke asistencije

Domen Indikatori Tehnička asistencija

Odgovaranje na  telefon

Kvalitet usluge

<20 sekundi

Vođenje slučaja

Otvaranje novog slučaja i lociranje klijenta

~2-3 minuta

Vođenje slučaja

Potvrda o dobijanju novog slučaja

<30 minuta

Usluga partnera

Vreme aktiviranja partnera

<5 minuta

Usluga partnera

Prosečno vreme dolaska partnera

<45 minuta

Usluga partnera

Procenat popravki na licu mesta

~40%

Usluga partnera

Dostupnost partnera

24/7/365 dana

Usluga partnera

Vreme dobijanja tehničkog izveštaja

<90 minuta

Kvalitet usluge

Odgovor na žalbe

<48 h

Ključne stavke medicinske asistencije

Domen Indikatori Medicinska asistencija

Odgovaranje na  telefon

Kvalitet usluge

<20 sekundi

Vođenje slučaja

Otvaranje novog slučaja i lociranje klijenta

~2-3 minuta

Vođenje slučaja

Potvrda o dobijanju novog slučaja

<30 minuta

Usluga partnera

Vreme aktiviranja doktora

<5 minuta

Usluga partnera

Prosečno vreme dolaska doktora

<45 minuta

Usluga partnera

Dostupnost doktora

24/7/365 dana

Usluga partnera

Vreme dobijanja medicinskog izveštaja

<120 minuta

Kvalitet usluge

Odgovor na žalbe

<48 h