Balkanwide Assistance

Ne jemi gjithmonë këtu!

Rrjeti i asistencës

+
Partnerët në Serbi
+
Kroacia
+
Sllovenia
+
Bosnjë dhe Hercegovinë
+
Mali i Zi
+
Maqedonia
+
Shqipëria
+
Kosova

Balkanwide menaxhon një rrjet partnerësh që është i disponueshëm 24/7 në territorin e Serbisë (Kosovë), Kroacisë, Sllovenisë, Bosnje dhe Hercegovinës, Maqedonisë, Malit të Zi dhe Shqipërisë.

Bashkëpunëtorët tanë janë përzgjedhur për shërbimin e tyre cilësor dhe përgjigjen e shpejtë. Ata janë në gjendje të ofrojnë ndihmën e duhur në kohën më të shkurtër të mundshme.

Balkanwide Assistance monitoron dhe inkurajon rregullisht bashkëpunëtorët e saj, sepse ne e dimë se vetëm puna ekipore mund të japë rezultate të kënaqshme.

Ndihma është ndihmë, të jesh prezent!

Misioni i Balkanwide Assistance është t’ju ofrojë ndihmë në territorin e Sllovenisë, Kroacisë, Bosnjë-Hercegovinës, Serbisë dhe Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë dhe Shqipërisë gjatë gjithë vitit 7 ditë në javë, 24 orë/24, 365 ditë.

Asistencë mjekësore

Në rast sëmundjeje apo aksidenti, veçanërisht në fushën e ndihmës mjekësore, klientët, të siguruarit dhe familjet e tyre kanë nevojë për një ndjenjë sigurie. Zbulo me shume!

Programi i mallrave

Transportuesit profesionistë janë gjithmonë nën një presion të madh kohe dhe kur ndodh e papritura, ata kanë nevojë për një partner të besueshëm në zgjidhjen e problemeve. Zbulo me shume!

Asistencë Teknike

Rrjeti ynë i bashkëpunëtorëve është zgjedhur për cilësinë e shërbimit dhe efikasitetin e tyre, dhe kërkohet të përgjigjen brenda 45 minutave nga marrja e një telefonate. Në dispozicion 24/7, gjatë gjithë vitit. Zbulo me shume!

Qëllimi ynë: Gjithmonë ecim përpara!

Pavarësisht nëse jeni në rrugë apo keni nevojë për ndihmë të përditshme, nuk jeni më në duart tuaja sepse ndihma kujdeset për ju. Nga riparimi në vend për t’u kthyer në shtëpi.

Pikat kryesore të asistencës teknike

Domeni Treguesit Asistencë teknike

Duke iu përgjigjur telefonit

Cilësia e shërbimit

<20 sekonda

Menaxhimin e rastit

Hapja e një rasti të ri dhe gjetja e një klienti

~2-3 minuta

Menaxhimin e rastit

Konfirmimi i marrjes së një rasti të ri

<30 minuta

Shërbimi i partnerit

Koha e aktivizimit të partnerit

<5 minuta

Shërbimi i partnerit

Koha mesatare e mbërritjes së partnerit

<45 minuta

Shërbimi i partnerit

Përqindja e riparimeve në vend

~40%

Shërbimi i partnerit

Disponueshmëria e partnerit

24/7/365 ditë

Shërbimi i partnerit

Koha e marrjes së raportit teknik

<90 minuta

Cilësia e shërbimit

Përgjigje ndaj ankesave

<48 h

Pikat kryesore të ndihmës mjekësore

Domeni Treguesit Ndihma mjekësore

Duke iu përgjigjur telefonit

Cilësia e shërbimit

<20 sekundi

Menaxhimin e rastit

Hapja e një rasti të ri dhe gjetja e një klienti

~2-3 minuta

Menaxhimin e rastit

Konfirmimi i marrjes së një rasti të ri

<30 minuta

Shërbimi i partnerit

Koha e aktivizimit të mjekut

<5 minuta

Shërbimi i partnerit

Koha mesatare e mbërritjes së mjekut

<45 minuta

Shërbimi i partnerit

Disponueshmëria e mjekut

24/7/365 ditë

Shërbimi i partnerit

Koha e marrjes së raportit mjekësor

<120 minuta

Cilësia e shërbimit

Përgjigje ndaj ankesave

<48 h