Programi i mallrave

Transportuesit profesionistë janë gjithmonë nën një presion të madh kohe dhe kur ndodh e papritura, ata kanë nevojë për një partner të besueshëm në zgjidhjen e problemeve. Ne kemi një rrjet cilësor partnerësh të pajisur me pajisje të specializuara për nxjerrjen dhe manipulimin e automjeteve të ngarkesave. Ne mund të reagojmë më shpejt kur ndërrojmë gomat. Mbulimi i territorit është i tillë që ne i përgjigjemi thirrjes në kuadër të standardeve botërore.

Programi ynë i ngarkesave mbulon një gamë të gjerë shërbimesh:

Asistencë Teknike

Rrjeti ynë i bashkëpunëtorëve është zgjedhur për cilësinë e shërbimeve dhe efikasitetin. Bashkëpunëtorët tanë janë profesionistë të cilëve u kërkohet të përgjigjen brenda 45 minutave nga marrja e një telefonate dhe të cilët janë të disponueshëm 24 orë në ditë, 7 ditë në javë gjatë gjithë vitit. Që në fillim, Balkanwide Assistance ka qenë në gjendje të dëgjojë klientët e saj dhe të plotësojë kërkesat e tyre.

Asistenca jonë teknike mbulon një gamë të gjerë shërbimesh:

Asistencë mjekësore

Në rast sëmundjeje apo aksidenti, veçanërisht në fushën e ndihmës mjekësore, klientët, të siguruarit dhe familjet e tyre kanë nevojë për një ndjenjë sigurie. 24/7, 7/7 dhe 365 ditë në vit, ekipi ynë mjekësor i udhëhequr nga mjeku siguron të gjitha nevojat e klientëve tanë. Ne ofrojmë zgjidhjen më të mirë në kohën më të shkurtër të mundshme. Balkanwide Assistance ka lidhur marrëveshje me spitalet publike, si dhe ka nënshkruar kontrata me një numër të madh institucionesh mjekësore private. Ne ofrojmë ndihmën e duhur për pacientët kudo që ndodhen.

Ndihma jonë mjekësore mbulon një gamë të gjerë shërbimesh: